Corona- Krise:

Основни точки „Корона – спешна помощ за малки предприятия и самостоятелно заети лица“ 

Наказателно право:

Strafbefehl- Наказателно постановление

Права и задължения на заподозрените лица в немския наказателен процес

Права на жертвите на престъпления в Германия

Право на нeдвижими имоти:

Покупка на жилищен имот в Германия

Потребителско право:

SCHUFA – Модерното доказателство за платежоспособност и доверие

Право на движение по пътищата:

Ползване на автомобили с българска регистрация на територията на ФР Германия

Трудово право:

Работа без писмен трудов договор 

Неплащане на дължимото трудово възнагаждение 

Данъчно право:

Задължение за подаване на данъчна декларация в Германия (Einkommensteuererklärung)

Работа с Гевербе (Gewerbe)

Семейно право:

Основни принципи в семейното право на ФР Германия

Наемане и отдаване на имоти под наем: 

Искане на съгласие за увеличение на наема (Mieterhöhungsverlangen)