Добрият правен съвет не е безплатен, но не е задължително да е скъп:


Разходите за правни консултации се изчисляват предимно по три начина:

  1. С договарянето на фиксиран хонорар се определя твърда сума за цялата консултация без значение от реално употребеното от Вашия адвокат време за проучването и подготовката на конкретния казус.                                                                     Предимството на фиксирания хонорар е, че от самото начало Вие сте наясно с разходите в конкретния случай.
  2. Друг метод е договарянето на почасов хонорар на базата на часова ставка и реално необходимото време за правно проучване на дадения казус и подготовка на консултацията. Почасовият хонорар Ви дава от самото начало яснота при ценообразуването на правната услуга. Относно времето, нужно за проучване на случая и консултиране, е препоръчително предварително събеседване с Вашия адвокат.
  3. Не на последно място по важност е и изчисляването или договарянето на разходите за правни консултации въз основа на Законът за възнаграждение на адвокатските услуги в Германия (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz- RVG).

Застраховки и държавно подпомагане при съдебни и извънсъдебни разходи:


Правна кантора Андреев Ви консултира и относно следните възможностите за минимиране на разходите:

  1. Застраховка „Правна защита“-    Rechtsschutzversicherung  
  2. Право на безплатна консултация- Beratungshilfe    
  3. Право на подпомагане при съдебен процес- Prozess- und Verfahrenskostenhilfe