Частно право:

→ Имате въпроси относно договори за покупко- продажба или проблеми при доставка или със закупени вече стоки и връщането им при дефекти.

→ Имате въпроси преди или след сключването на договори за извършване на услуги от Ваша страна или от страна на други лица спрямо Вас.

 → Търсите информация относно сключването на договор за телефон, интернет, разсрочени плащания, лизинг.

 Наемане на жилище:

→ Искате да се информирате за правата Ви и задълженията като наемател преди подписване на договора за наемане на жилище (Mietvertrag).

→ Имате предизвестие за прекратяване на договора за наем или наемодателят Ви иска да напуснете имота незабавно.

→ Искат от Вас доплащане за текущи разходи за минал период (Nachzahlung von Betriebskosten).

→ Получи ли сте устно или писмено уведомление от Вашия наемодател за увеличение на наема (Mieterhöhungsverlangen).

 Трудово право:

→ Преди подписване на трудов договор за Вас е важно да сте наясно с правата си на наето лице и доколко те са спазени във Вашия договор.

→ Получи ли сте предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовите взаимоотношения (Kündigung durch den Arbeitgeber).

→ Вие искате да прекратите трудовото взаимоотношение (Kündigung durch den Arbeitnehmer).

→ Работодателят Ви се бави с изплащането на работната заплата или отказва да заплати.

→ Работите без да сте подписали трудов договор (Schriftlicher Arbeitsvertrag). 

Наказателно право:

→ Срещу Вас се води разследване.

→ Имате призовка от органите на реда.

→ Вие сте жертва на престъпление.

Административни нарушения, движение по пътищата:

→ Получили сте глоба или снимка от полицейски камери на светофар или за скорост.

→ Срещу Вас има издаден акт за предупреждение, финансова санкция или глоба (Verwarnung, Bußgeldbescheid).

Данъчно право:

→ Не сте сигурни дали трябва да подадете данъчна декларация като самонаето лице (при Gewerbe) или като наето лице (работник, служител). Повече тук…

→ Искате да подадете данъчна декларация (Einkommensteuererklärung).

→ Финансовата служба (Finanzamt) Ви приканва да подадете данъчна декларация.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *