Lohnklage е искова молба от страна на работника, която се внася в компетентния Съд за трудово- правни взаимоотношения (Arbeitsgericht). Предмет на тази молба са неизплатени трудово възнаграждения и тя е насочена към работодателя. Молбата може да се внесе в съда писмено от самия гражданин или да бъде предявена устно и протоколирана от служители на съда. При внасянето и задвижването на молбата първоначално не възникват съдебни такси.

Въпреки че процедурата е максимално опростена, има редица процесуални особености, които не всеки е в състояние да съблюдава и да се справи с един цялостен съдебен процес пред Arbeitsgericht. В много случай предварителната правна консултация може да Ви бъде доста полезна и да предодврати неприятни изненади при едно бъдещо дело.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *