Arbeitsgerichtliches Mahnverfahren представлява заповедно производство, т.е. процедура пред съда (в случая Arbeitsgericht), която започва с подаване на заявление и има за цел заявителят, най- често работник, да събере по бърз начин вземането си, което в случая произлиза от трудов договор между него и друго физическо или юридическо лице.

При положение, че претенциите на работника са безспорни или не бъдат оспорени от противниковата страна в законовите срокове, чрез заповедното производство се постига бързото събиране на задълженията без да се стига до съдебен процес.

При Arbeitsgerichtliches Mahnverfahren възникват съдебни такси, които се заплащат от заявителя без значение от изхода на производството.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *