Правото на подпомагане при нужда от консултация се отнася за граждани с ниски доходи. То им дава възможност да получат безплатна консултация или държавна помощ при първоначална консултация с адвокат или друго лице с правомощия да извършва юридически консултации.

Право на такова подпомагане имат граждани, които не са способни сами да отделят средства, за да потърсят юридически съвет при съмнение, че правата им са нарушени. В тази категорията влизат не само хора, получаващи социални помощи, но и такива, чиито доход не е достатъчен за отделянето на средства за правна консултация.

Важните условия за получаване на правото на подпомагане са:

  1.  при въпросния казус да не съществува друга възможност за получаване на безплатна консултация (пр. чрез синдикати, съюзи и др. организации),
  2. до момента по въпросния казус не е отпускана или отказвана помощ за консултация,
  3. по случая няма вече заведен съдебен иск,
  4. търсенето на консултация по дадения случай не изглежда своеволно, т.е. гражданинът не би се отказал от правен съвет, ако сам би бил в състояние да поеме разходите за него.

Молбата за подпомагане при консултация се подава в районния съд (Amtsgericht) по местоживеене на гражданина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *