Какво представлява подпомагането

Завеждането на съдебен иск или друго съдебно производство от Ваша страна, както и привличането Ви като страна в съдебен процес, често води до възникването на разходи (някои от които се заплащат предварително) за съдебни и адвокатски такси и хонорари.

За граждани, чиито доходи са недостатъчни за частичното или пълно покриване на тези разходи, законодателството на ФР Германия предвижда възможности за подпомагане. Първоначално разходите се поемат от държавната каса, а в последствие биват изцяло или частично изплащани на вноски, чиито размер и продължителност се определят от закон.

Предпоставки и условия

Право на такова подпомагане имат граждани, чието затруднено финансово положение не им позволява сами да платят разноските, необходими за задвижването на съдебен спор или за осигуряването на адвокатска помощ при такъв. Освен недостатъчните финансови възможност важни условия за отпускането на подобен вид помощ са:

  1. завеждането на съдебен процес или защита при такъв да предлага достатъчно изгледи за успех
  2. и да не е своеволно, т.е. гражданинът не би започнал съдебен процес след разумна преценка на дадените обстоятелства, ако сам би трябвало да поеме разходите.
  3. при въпросния спор не съществува друга възможност за подпамагане или покриване на съдебните разходи (пр. застраховка „Правна защита“).

Подаване на документи

Документи за отпускане на такава помощ се подават при компетентния за дадения спор съд. Като молбата трябва да бъде попълнена подробно и коректно и придружена със съответни информации, доказателства и декларации относно доходите и имуществото на гражданина. 

Важно за обелязване е, че този вид подпомагане не поема абсолютно всички разходи, които може да възникнат около един съдебен спор. Затова е препоръчително, преди завеждането на съдебен иск или подаване на молба за подпомагане, да сте наясно с всички евентуални разходи и рискове.

Правна кантора Андреев е на Ваше разположение при въпроси и нужда от помощ при попълването и подаването на документите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *