Застраховката „Правна защита“ е широко разпространена в Германия. Силната конкуренция в застрахователния бранш в последните години доведе до значително подобряване на условията на предлаганите полици „Правна защита“.

Този вид застраховка Ви дава сигурността да потърсите правна помощ от адвокат в редица случаи, когато интересите Ви са нарушени или застрашени. Повечето застрахователи гарантират свободния избор на адвокат. В случай, че застрохователят гарантира покритие на разходите относно въпросния правен спор, то Вашите разходи се свеждат до миминум или изцяло се покриват от застрахователната компания.

В зависимост от договорените условия полицата „Правна защита“ може да покрие не само разходите за първоначална консултация, но и по- нататъшни такси и хонорари на избрания от Вас адвокат в случай, че се стигне до съдебен процес.